Wijnwandeling van Sierre naar Salgesch

De 8 km lange wijnwandeling van Sierre naar Salgesch kan gestart worden vanaf 9.00 uur en tot 14.00 uur kan men starten. In Sierre vanaf Chateau de Villa, Rue St.Catherine 4, of vanaf Salgesch in omgekeerde richting. Daar start men voor de kerk.
Deelname 30.--fr. p.p. of online 25.--fr.p.p. Zie www.salgesch.ch/events/rebsortenwanderung 
Men krijgt p.p. een tas met glas en info.Bij alle cave's mag men proeven!